Sortering & tvätt

Tillsammans med Tong kan vi förutom EASY GRADE tillhandahålla ett antal olika typer av sorterare för potatis, lök, morötter, kålrötter mm. Välj det som passar bäst för Ert behov, standardmoduler eller kundanpassade.

Tömning

Sortering

Tvättning

Polering

Torkmaskiner

Låd- och storsäcksfyllning

Transportörer