QML/QCC

QML 40/60 Luftblandningsenheter med två respektive tre EC-fläktar(Electronically Commutated).
QML enheterna kan levereras med kylelement på 40/60 kw för anslutning till en extern kylkompressor med vatten glykol. QML enheterna har stora luft areor vilket medför lägre lufthastighet, som ger effektivare värme överföring.Vilket innebär att antalet ventilationstimmar minskar och där med även lägre energiförbrukning och uttorkning.

 

QCC40/60 Kompaktkylar med inbyggd kompressor (direktverkande) färdig för "plug and play" installation allt som behövs lokalt är en öppning i väggen samt anslutning av inkommande el. Kylelementen har stora area vilket ger effektiv kylning och låg uttorkning. QCC 40/60 kan kompletteras med in och utloppsspjäll för att även användas som friskluftsventilation. Kylelementet är monterat vertikalt så ventilation med externluft inte hindrar luftflödet.

QCC40-60 och QML40-60

Övre vänster QCC60, Övre höger QML 60.
Nedre vänster QCC 40, Nedre höger QML 40.

QML 40

QML 40

QML 60

QML 60

QCC 40

QCC 40

QCC 60

QCC 60

Kylinstallation QCC 40 utanför byggnaden

Kylinstallation QCC 40 utanför byggnaden

QCC 40 Installerad

QCC 40 Installerad

Kontrollpanel med Vision Control

Kontrollpanel med Vision Control

QML 60 anpassad efter takvinkel

QML 60 anpassad efter takvinkel

QCC 40 ventilation

QCC 40 kylning