Tryckvägg/ballongsystem

Tvingande system för torkning och ventilation av mer kapacitetskrävande produkter som till exempel lök.

Vid mycket krävande torkningsförhållande kan det i bland vara lämpligt att använda sig av ett tvingande ventilationssystem. Tidigare vanligtvis så kallad lådvägg. Idag är det mer vanligt ett man bygger en blandningskanal, och distributionskanal som för delar luften till en "improviserad" luftkanal mellan två lådrader. Som tätas ovantill och i slutet så att luften tvingas passera genom potatisen för att komma ut. Det kan ge en effektiv upptorkning under förutsättningar att temperatur och luftfuktig förhållande är lämpliga. Oavsett hur mycket luftman trycker igenom lådorna måste det fortsatt vara mindre gram vatten i per kubik i luften utanför lagret jämfört med luften i lådorna.

Lådortrycksystem

Trycksystem kräver speciella lådor för att luften inte ska ta genvägar utan måste tryckas genom produkten.

Ballongsystem

Trycksystem med ballongtätning

Ballong rödlök

Ballongtätning mellan lådrader.

Blandningskanal

Blandning extern och internluft

Distributionskanal

Luften fördelas i de luftkanaler som bildats mellan lådraderna

Trycksystem