Tömning lådor och storsäck

Manuella vändare för lådor och storsäck för de enklare behoven. Hel automatiska vändare som alltid hanterar produkten med minsta möjliga fallhöjd i kombination med ett buffertband eller bandsilo är ett måste för en skonsam hantering.

HBT

Manuell vändare med tömningsilo.

BBB tipper

Låd och storsäcksvändare med 160 graders tippvinkel och framåtgående buffertband.

Twin 160 BBB

Twin montage med kombinerad låd och storsäcksvändare.

BBB tipper 1 Con

Framåtgående buffertband med hastighetskontroll.