Låd och storsäcksfyllning

Tong tillverkar ett flertal typer av låd- och storsäcksfyllare.
EasyFill lådfyllarna finns i ett antal olika standard modeller. Mini, Midi, Maxi och Mega EasyFill för olika lådtyper Mini och Midi klarar de flesta på den skandinaviska marknaden förekommande lådorstorlekar. Lådfyllarna finns med slättband eller med fördel dörrstoppsbandet vilket ger minimal rotation på produkten.
Unifill låd- och storsäcksfyllare med nedåtgående vertikal medbringar försedd transportör som skonsamt lägger ner produkten i låda eller storsäck. Unifill finns i enkelutförande med en fyllnadstransportör eller twin med två. För lite enklare behov finns det SOLOFill en traditionell storsäcksfyllare med automatisk trappfalldämpare. Alla fyllare kan fås med frekvensstyrd hastighet och pallvåg efter behov.

Mini Easyfill

Mini Easyfill för lådhöjd 1050mm, lådlängd 1200 - 1800mm.

Midi Easyfill

Midi EasyFill för lådhöjd 1200mm, Lådlängd 1600 – 1800mm.

Midifill

Midifill med dörrstoppsband som varsamt lägger ner potatisen i lådan.

Unifill Twin

Unifill Twin för låd- och storsäcksfyllning.

Unifill Max

UniFill Max med stora medbringare som lägger ner potatisen i botten på lådan.

Unifill system

Unifill kan med fördel matas från en buffert silo ”Even Flow” silo. När Lådan/säcken är fylld stannar fyllaren buffertbandet, men inmatning fortsätter allt eftersom nivån ökar sjunker transportören i silon i bakkant där det då fyller på med produkter under tiden som lådan/säcken byts.