Polering

Polermaskiner finns i några olika utförande, Dels den för något mindre kapacitetsbehov upptill ca 6 ton per timme med roterande borstar monterade i en fast U-form. Finns även med inbyggd ”bypass” transportör för enkelt val av polering eller inte. För mer krävande behov och höga kapaciteter typ 15-30 ton per timme med de roterande borstar monterade i en ”vagga” som svänger kontinuerligt, vilket ger en mycket driftsäker maskin med låga underhållskostnader.

TP MM polermaskin med morötter

TP MM polermaskin med morötter.

TP 308 polermaskin inlopp

TP 308 polermaskin inlopp, Uppsamlings kar med filtertransportör och cirkulationspump.

TP 308 polermaskin

TP 308 polermaskin med toppmonterat bypasstransportör för att enkel kunna välja polera eller inte.

TP MM polermaskin

TP MM polermaskin för stora kapaciteter 15-30 ton per timme. Unik mycket effektiv och driftsäker konstruktion. De roterande borstarna har alla direktmonterad drivenhet. Borstvalsarna är monterade i ”vagga” som svänger fram och åter medan borstarna roterar.

TP Polerborstar

TP Polerborstar.