Tolsma Control Plus

control_plus

Tolsmas Vision Control styrsystem ger nu möjlighet att på distans avläsa “alla” viktig värden som tryck och temperaturer på kylinstallation och kontrollera att systemet arbetar optimalt. Vision systemet har nu även en automatisk funktion för Delta T för att optimering av kylinstallation för att minimera uttorkning.