Tolsma QCC 40 Energy managment

Tolsma installation hos Lanna Potatis, Två QCC 40 kyl och ventilationsenheter. Vision Control styrsystem med Energy Management  Program som kan optimera ventilationen  efter tillgänglig ström och även styra efter tillgänglig solenergi.