Installation säsong 2017

Tolsma QCC 60 installeras i Fornåsa