app_1

Tolsma App


NYHET !  Tolsma App  ´Finns nu i två versioner en gratis version för övervakning av ditt lager som även tar emot “push meddelanden” för  larm från Vision. En full version som kräver ett abonnemang i vilken man kan justera de vanligaste inställningarna i Vision. Appen är nu tillgänglig  på Apple App Store och Google Play Store. För support kontakta appsupport@tolsma.com
För mer info kontakta info@boradolfsson.se